3 ระดับของประโยชน์โครงการ

ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะถูกผลิตขึ้นมาและสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท หลายๆโครงการก็ทำให้บริษัทเหล่านี้สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากหรือนำบริษัทเข้าไปสู่ความเสี่ยงในการที่จะประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียงของบริษัท หรือแม้แต่จะเป็นสภาพการเงินของบริษัทเรานี่เองจึงต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบประโยชน์ของโครงการให้มากที่สุด

ว่าโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินโครงการและมีผลไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือทิศทางที่ดีของบริษัทเหล่านี้จะต้องมีการคัดแยกโครงการออกเป็นส่วนส่วนตามหาข้อดีต่างๆข้อเสียต่างๆนำมาปรับปรุงและพัฒนา เข้าในที่ประชุมเพื่อมีการออกความคิดเห็นเถียงกันทางด้านความคิดนำปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาว่าจะมีหนทางใดสามารถแก้ได้เพราะหากปล่อยโครงการเหล่านี้ไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินงานอาจจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นได้เรานี่เองจึงมีการแบ่งกลุ่มว่าแต่ละโครงการจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้ได้มากที่สุดกับตัวบริษัทโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือ

1 โครงการที่มีประโยชน์มาก โครงการที่จะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดร่มจึงมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำในการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่จะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินจะทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากจากการก่อตั้งโครงการ หรือการจัดทำโครงการที่มีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำจะได้ผลตอบแทนที่สูงในส่วนของโครงการเหล่านี้จะถูกอนุมัติเป็นลำดับต้นๆ

2 โครงการที่มีประโยชน์ระดับกลางหรือค่อนข้างดี ในส่วนนี้เองค่ะมีการนำเสนอโครงการเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาของบุคลากรภายในองค์กรหลายคนจะทำให้โครงการเหล่านี้ถูกนำเข้ามาคิดวิเคราะห์หรือการหาข้อเสีย แต่หากมีโครงการที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและการพัฒนาศักยภาพในการทำงานจะทำให้โครงการสามารถอนุมัติได้ง่ายๆและโครงการเหล่านี้ก็ถูกจัดอยู่ในส่วนที่จะถูกอนุมัติเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกัน

3 โครงการที่มีประโยชน์น้อยหรือมีคุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกนำมาใช้ในโครงการเพื่อดำเนินโครงการที่มีข้อเสียเป็นจำนวนมากและบริษัทสูญเสียประโยชน์หรือนำบริษัทเข้าไปสู่ความเสี่ยงต่างๆโครงการเหล่านี้จะแทบไม่ถูกอนุมัติให้ออกทำได้จริง เพราะโครงการเหล่านี้จะต้องถูกพัฒนาอีกเยอะเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆให้มีการปรับปรุงในส่วนของโครงการก่อนจะถูกนำไปใช้จริง 

โครงการต้องถูกสร้างและถูกพัฒนาโดยผ่านผู้บริหารและบุคลากรต่างๆที่มีอำนาจภายในโครงการเพื่อที่จะช่วยกันระดมความคิดรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ในส่วนนี้เองจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโครงการที่นำเสนอแก่ผู้บริหาร ให้ผู้บริหารที่เป็นคนชี้ชัดว่าในโครงการเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์หรือมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าหรือไม่เพื่อตัดสินใจว่าโครงการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร

 

ช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 มีทางไหนบ้าง

มีคำถามมากมายว่า เชื้อไข้ไวรัสโควิด19 นั้นสามารถติดต่อกันได้ทางไหนบ้าง ซึ่งวันนี้เรามีข้อสรุปการติดไข้โควิด19 มาให้รู้กันว่าสามารถติดต่อได้บ้าง ซึ่งการติดต่อนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างคนสู่คน เมื่อมีการสัมผัสกันใกล้ชิดในระยะต่ำกว่า สองเมตร

โดยผ่านละอองฝอย ที่มีผู้ป่วยไอหรือจามออกมา และละอองฝอยเหล่านั้นสามารถตกลงบนปากหรือจมูกของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือมีการสูดหายใจเข้าไปในปอด ซึ่งวิธีการป้องกันตัวจากโรคโควิด19 นั้น ผู้ที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย ส่วนคนทั่วไปให้หมั่นล้างมือ บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันและหลังจากเข้าห้องน้ำ ซึ่งคำถามส่วนใหญ่นั้นว่าการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั้น จำเป็นต้องใช้หน้าการที่เป็นชนิด N95 เลยมั้ย แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์นั้น ยังไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาชนิดที่เป็น N95

เพราะหลักฐานทางการแพทย์ยังมองว่า โรคนี้ไม่สามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้ เว้นแต่จะมีข้อค้นพบใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรลืม นั่นก็คือ การติดต่อผ่านทางระบบหายใจที่ติดต่อกันผ่านทางการสัมผัส ซึ่งเป็นการสัมผัสผ่านทางอ้อม โดยการที่เราไปหยิบจับหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยไปสัมผัสมาก่อนหน้านั้น เช่นหากมีกรณีที่ผู้ป่วยไอ จาม แล้วเอามือปิดปาก แล้วหลังจากนั้นเอามือที่ปิดปากไปหยิบจับตรงไหน ละอองฝอยที่ไอออกมาติดอยู่ที่มือของผู้ป่วย ก็จะไปติดกับสิ่งที่ผู้ป่วยคนนั้นสัมผัส

ซึ่งหากทางเราไปสัมผัสหรือหยิบจับต่อนั้น แล้วเอามือมาขยี้ตาหรือจมูก ก็จะมีโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ โดยอาการป่วยนั้น ปรกติจะมีการติดเชื้อที่ปอด ทำให้หายใจลำบากจนทำให้ปอดพัง แต่ต่อมามีการค้นพบว่า เชื้อไข้ไวรัสโควิด19 นี้ สามารถเข้าไปทำลายกับเซลล์ของลำใส้เล็กด้วยตัวรับชนิดเดียวกัน จึงทำให้ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะมีผลทำให้อาเจียน  ถ่ายเหลว ร่วมด้วย ซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่มีวิธีใดป้องกันไปได้ด้วยการ ให้ทุกคนหมั่นล้างมือด้วยน้ำที่สะอาด

หรือเจลล้างมือทุกครั้งหลังจากมีการหยิบจับสิ่งของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองโดยตรง เพื่อป้องกันการเผลอไปจับตาหรือขยี้จมูก และให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันละอองฝอยจากการไอและจามของผู้อื่น รวมไปถึงให้ไม่มีการสัมผัสทางกายกับบุคคลอื่นๆ เช่นจับมือ หรือสวมกอด โดยให้มีระยะห่างในการพูดคุยไม่น้อยกว่า หนึ่งถึงสองเมตร

ขายนาฬิกาแฟชั่น

สำหรับคนที่อยากมีรายได้เอาได้ใช้จ่ายหรือว่าจะทำเป็นธุรกิจเพื่ออนาคตของตัวเองอันนี้ก็แล้วต่อซึ่งวันนี้เรานั้นมาส่องธุรกิจการขายนาฬิกาแฟชันที่ทำเงินและกำไลให้กับเรานั้นไม่น้อยเลยเพราะว่าการลงทุนนั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ส่วนกำไลนั้นก็แล้วทำเลและการตลาดการขายของเรานั่นเองเพราะว่าเรานั้นต้องใช้การพูดคุยกับลูกค้าเรียกลูกค้าและอีกอย่างนาฬิกาที่เรานั้นเอามาขายก็ควรที่จะเจาะตลาดด้วยว่าเรานั้นจะขายให้กับกลุ่มแบบไหนรุนไหน  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ก็แล้วแต่เพราะว่านาฬิกาแฟชั่นนั้นสามารถเจาะเข้ากับได้กันทุกกลุ่ม วันนี้เรานั้นจะพาไปดูค่ะว่าการตลาดเป็นแบบไหนถ้าเรานั้นคิดที่จะขานนาฬิกา

   ขายนาฬิกาแฟชั่น  เป็นช่องทางของการที่เรานั้นจะทำการค้าขายที่หน้าสนใจไม่ใช่น้อย   ส่วนใครที่ชอบไปเดินจตุจักร ตลาดนัดก็จะเห็นหรือว่าผ่านตามาบ้างแล้วกับการที่ขายนาฬิกาแฟชั่น  ที่เขาเอามาขายกันเรือนละ 99 บาท 199 บาท หรือว่าจะเป็นราคา 259 บาท ถ้าตัวเรานั้นรู้ราคาต้นทุนของนาฬิกานั้นแล้ว จะต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนเพราะว่าราคาต่อเรือนนั้นต้นทุนอยู่ที่ 60 บาทโดยประมาณหลังจากนั้นพ่อแม่ค้านั้นเอามาเลือกคัดเลือกแยกเกรดว่าราคาไหนเท่าไหร่ เพราะว่าในแต่ละเรือนนั้นราคาไม่ได้แตกต่างกันเลย แต่กำไลนั้นอยู่ที่เราและการขายค่ะ 

  แหล่งที่เรานั้นจะไปหาซื้อนาฬิกามาขาย 

ถ้าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นตลาดสำเพ็ง ซึ่งเป็นตลาดเช้าที่เรานั้นสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยเพราะว่ามีหลากหลายให้เรานั้นเลือกแถมมีร้านขายนั้นเยอะมากโดยตัวเรานั้นค่อยๆเดินดูของไป หรือว่าจะสอบถามราคานั้นไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าเรานั้นจะเดินเข้าไปดูด้านในเพราะว่าด้านในซอยนั้นจะถูกกว่าข้างนอกส่วนเรื่องเทคนิคในการเลือกซื้อนาฬิกาเรานั้นอาจจะเลือกเป็นแบบว่าซื้อสานที่เป็นพลาสติกร้านนี้ แล้วก็ไปซื้อสายหนังร้านโน้น  หรือว่าจะเลือกซื้อสายเหล็กตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรานั้นจะได้รู้คุณภาพในแต่ละร้านนั้นว่าเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ในแต่ละรุ่นเพื่อที่ให้เรานั้นเอาไว้เปรียบเทียบกันค่ะ และเวลาที่เรานั้นจะเลือกซื้อเราก็ควรดูให้ละเอียดด้วยค่ะมีอะไรเสียหายไหม ว่าสภาพของนาฬิกานั้นมีอะไรหลุดหรือเปล่า หน้าปัดนั้นถลอกไหม อย่าลืมนะค่ะเรานั้นเป็นผู้ซื้อก็ควรที่จะดูให้ละเอียดหน่อย

และเมื่อเรานั้นได้นาฬิกานั้นมาแล้วเราก็ควรที่จะหัดเกรดเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ตั้งราคาขายว่าอันไหนราคาไหน ถ้าเป็นสายพลาสติกนั้นเราก็เริ่มที่ราคา  99 บาท แต่ถ้าเป็นพลาสติกและมีลวดลายนั้นเราก็ขอขายในอีกราคา 159 บาทถ้าเป็นสายหนัง ราคา 199 แต่ถ้าเป็นสายเหล็กนั้นก็ตั้งราคา 259 เรานั้นเน้นขายง่ายขายเร็วเอาไว้ก่อน และก็จำพวกถ่านของนาฬิกานั้นเราก็ควรที่จะมีเพราะว่าเพื่อเอาไว้ และสำหรับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งทางเน็ตออนไลน์ได้เราก็ดูร้านที่หน้าเชื่อถือแล้วสั่งมาขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้นั้นเสริมก็ลองดูนะ