Category Archives: ข่าวเศรษฐกิจ

เพียงเดือนเดียว โกยเงินหมุนเวียน 1,925 ล้านบาทจากโครงการภูเก็ต Sunbox

โครงการภูเก็ต Sunbox รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและการกีฬา… Read More »

การประกาศปิดร้านนวด ทำให้ผู้ประกอบการต้องการให้ กทม. เยียวยา

        การประกาศปิดร้านนวด    จากการที่ กทม. ได้มีการอ… Read More »

Covid ทำพิษจำเป็นต้องประกาศปิดเซ็นทรัลมหาชัยเป็นการชั่วคราว

          ประกาศปิดเซ็นทรัลมหาชัย อย่างที่เรารู้กันดีว่… Read More »

มีกระบวนการหักหัวคิวกรณีที่รัฐต้องการโรงแรมไปเป็นที่กักตัว โรงแรมเปิดเผยมีการขอส่วนแบ่ง 40 เปอร์เซ็นต์

          ตัวแทนองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวได้ออกมาเปิดโ… Read More »

ธุรกิจการบิน ไม่เปิดบริการในเร็ววันนี้ธุรกิจสายการบินจะต้องเจ้งแน่นอน

    ธุรกิจการบิน เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย… Read More »