Category Archives: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

นักกีฬาแข่งเกมกับอุปกรณ์เกมมิ่ง

อย่างที่รู้กันว่ามีการผลักดันจากทางภาครัฐเอกชนสนับสนุนน… Read More »

ต่างจังหวัดจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดได้ยังไง

ในตัวกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ในปัจจุบันมีการใช้เงินสดน้อยล… Read More »

ความได้เปรียบของการวางแผนทางธุรกิจ

เรียบง่ายของชาวบ้านในปัจจุบันหรือแม้แต่จะเป็นพื้นที่ที่… Read More »

การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเข้ากับธุรกิจของตัวเอง

รูปแบบในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง… Read More »

เหตุผลที่อย่างเพิ่งซื้อรถยนต์ หากยังไม่มีการวางแผนที่ดี

หลายๆคน ได้บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไข้ไวรัสที่ยังคงร… Read More »