ข่าวที่น่าสนใจในตอนนี้

    ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการ  แต่งตั้งให้นายอัมพร พินะสาไปแก้ไขกฎหมายต่างๆของครูให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

          จากกรณีที่นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบหมายงานให้กับทาง นายอัมพร พินะสาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการปรับปรุงกฎระเบียนของครูโดยให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครู ทั้งการขาดแคลนครู ทั้งปัญหาที่ครูไม่ค่อยมีความรู้ในวิชาที่สอน เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงให้ทำการปรับปรุงโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีการแสดงผลงานของนักเรียนจาการที่ทางโรงเรียนส่งนักเรียนไปแข่งขันเอง ไม่ใช่เอาผลงานที่นักเรียนไปแข่งขันกันเองที่ผู้ปกครองส่งเข้าแข่งขันแล้วนำมาเป็นผลงานของโรงเรียน ซึ่งระยะเวลาในการแก้ไขทางนายอัมพร พินะสาจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ในปี พ.ศ. 2562

       จากปัญหาทางการศึกษาที่ได้ประสบกับตัวเองมา มีโรงเรียนหลายแห่งที่มีการสนับสนุนให้นักเรียนของตนไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิริยามารยาท มีการแข่งขันด้านการกีฬาระหว่างโรงเรียน เพื่อเป็นการให้เด็กนักเรียนรู้จักเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนสังคมกัน และยังให้รู้จักการแข่งขันรู้จักการแพ้ชนะ แต่ในขณะที่บางโรงเรียนไม่ได้เน้นหรือไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เลย มีบางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ส่งเด็กไปแข่งกันเองและขอผลงานของเด็กมาเป็นผลงานที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าโรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง มีศักยภาพ แข่งแล้วได้เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ซึ่งการกระทำเช่นนี้ของทางโรงเรียนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โรงเรียนควรสร้างผลงานของนักเรียนด้วยการที่โรงเรียนส่งเด็กไปร่วมแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือจะเชิญเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นมาร่วมการแข่งขันที่โรงเรียนเราก็ได้ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

        ยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่ลูกสาวมีการเรียนอยู่ ตั้งแต่เรียนมาโรงเรียนไม่เคยมีการจัดกิจกรรมให้เด็กออกไปแข่งขัยกับโรงเรียนอื่นข้างนอกเลย แต่พอถึงสิ้นปีที่จะต้องพิมพ์หนังสือโรงเรียนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์กลับติดต่อมาที่ผู้ปกครองขอข้อมูลที่ลูกได้ไปสร้างชื่อเสียงข้างนอก เพื่อเอามาตีพิมพ์ให้กับหนังสือของโรงเรียนเพื่อให้คนอื่นดู ซึ่งการกระทำแบบนี้ของทางโรงเรียนถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้ปกครองคนอื่นๆที่เขาสนใจจะเอาลูกไปเข้าเรียนมาก

        ดังนั้นนโยบายที่กระทรวงการศึกษาได้ออกมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ของทางโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกระทรวงจะได้รู้ความจริงว่าแต่ละโรงเรียนมีมาตาฐานที่ดีพอที่จะเปิดให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้หรือไม่ เพราะการเชื่อแค่กระดาษที่มีการพิมพ์เล่าเรื่องอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป