ช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 มีทางไหนบ้าง

By | มีนาคม 25, 2020

มีคำถามมากมายว่า เชื้อไข้ไวรัสโควิด19 นั้นสามารถติดต่อกันได้ทางไหนบ้าง ซึ่งวันนี้เรามีข้อสรุปการติดไข้โควิด19 มาให้รู้กันว่าสามารถติดต่อได้บ้าง ซึ่งการติดต่อนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างคนสู่คน เมื่อมีการสัมผัสกันใกล้ชิดในระยะต่ำกว่า สองเมตร

โดยผ่านละอองฝอย ที่มีผู้ป่วยไอหรือจามออกมา และละอองฝอยเหล่านั้นสามารถตกลงบนปากหรือจมูกของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือมีการสูดหายใจเข้าไปในปอด ซึ่งวิธีการป้องกันตัวจากโรคโควิด19 นั้น ผู้ที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย ส่วนคนทั่วไปให้หมั่นล้างมือ บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันและหลังจากเข้าห้องน้ำ ซึ่งคำถามส่วนใหญ่นั้นว่าการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั้น จำเป็นต้องใช้หน้าการที่เป็นชนิด N95 เลยมั้ย แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์นั้น ยังไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาชนิดที่เป็น N95

เพราะหลักฐานทางการแพทย์ยังมองว่า โรคนี้ไม่สามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้ เว้นแต่จะมีข้อค้นพบใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรลืม นั่นก็คือ การติดต่อผ่านทางระบบหายใจที่ติดต่อกันผ่านทางการสัมผัส ซึ่งเป็นการสัมผัสผ่านทางอ้อม โดยการที่เราไปหยิบจับหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยไปสัมผัสมาก่อนหน้านั้น เช่นหากมีกรณีที่ผู้ป่วยไอ จาม แล้วเอามือปิดปาก แล้วหลังจากนั้นเอามือที่ปิดปากไปหยิบจับตรงไหน ละอองฝอยที่ไอออกมาติดอยู่ที่มือของผู้ป่วย ก็จะไปติดกับสิ่งที่ผู้ป่วยคนนั้นสัมผัส

ซึ่งหากทางเราไปสัมผัสหรือหยิบจับต่อนั้น แล้วเอามือมาขยี้ตาหรือจมูก ก็จะมีโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ โดยอาการป่วยนั้น ปรกติจะมีการติดเชื้อที่ปอด ทำให้หายใจลำบากจนทำให้ปอดพัง แต่ต่อมามีการค้นพบว่า เชื้อไข้ไวรัสโควิด19 นี้ สามารถเข้าไปทำลายกับเซลล์ของลำใส้เล็กด้วยตัวรับชนิดเดียวกัน จึงทำให้ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะมีผลทำให้อาเจียน  ถ่ายเหลว ร่วมด้วย ซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่มีวิธีใดป้องกันไปได้ด้วยการ ให้ทุกคนหมั่นล้างมือด้วยน้ำที่สะอาด

หรือเจลล้างมือทุกครั้งหลังจากมีการหยิบจับสิ่งของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองโดยตรง เพื่อป้องกันการเผลอไปจับตาหรือขยี้จมูก และให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันละอองฝอยจากการไอและจามของผู้อื่น รวมไปถึงให้ไม่มีการสัมผัสทางกายกับบุคคลอื่นๆ เช่นจับมือ หรือสวมกอด โดยให้มีระยะห่างในการพูดคุยไม่น้อยกว่า หนึ่งถึงสองเมตร