3 ระดับของประโยชน์โครงการ

By | เมษายน 10, 2020

ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะถูกผลิตขึ้นมาและสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท หลายๆโครงการก็ทำให้บริษัทเหล่านี้สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากหรือนำบริษัทเข้าไปสู่ความเสี่ยงในการที่จะประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียงของบริษัท หรือแม้แต่จะเป็นสภาพการเงินของบริษัทเรานี่เองจึงต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบประโยชน์ของโครงการให้มากที่สุด

ว่าโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินโครงการและมีผลไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือทิศทางที่ดีของบริษัทเหล่านี้จะต้องมีการคัดแยกโครงการออกเป็นส่วนส่วนตามหาข้อดีต่างๆข้อเสียต่างๆนำมาปรับปรุงและพัฒนา เข้าในที่ประชุมเพื่อมีการออกความคิดเห็นเถียงกันทางด้านความคิดนำปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาว่าจะมีหนทางใดสามารถแก้ได้เพราะหากปล่อยโครงการเหล่านี้ไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินงานอาจจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นได้เรานี่เองจึงมีการแบ่งกลุ่มว่าแต่ละโครงการจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้ได้มากที่สุดกับตัวบริษัทโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือ

1 โครงการที่มีประโยชน์มาก โครงการที่จะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดร่มจึงมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำในการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่จะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินจะทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากจากการก่อตั้งโครงการ หรือการจัดทำโครงการที่มีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำจะได้ผลตอบแทนที่สูงในส่วนของโครงการเหล่านี้จะถูกอนุมัติเป็นลำดับต้นๆ

2 โครงการที่มีประโยชน์ระดับกลางหรือค่อนข้างดี ในส่วนนี้เองค่ะมีการนำเสนอโครงการเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาของบุคลากรภายในองค์กรหลายคนจะทำให้โครงการเหล่านี้ถูกนำเข้ามาคิดวิเคราะห์หรือการหาข้อเสีย แต่หากมีโครงการที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและการพัฒนาศักยภาพในการทำงานจะทำให้โครงการสามารถอนุมัติได้ง่ายๆและโครงการเหล่านี้ก็ถูกจัดอยู่ในส่วนที่จะถูกอนุมัติเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกัน

3 โครงการที่มีประโยชน์น้อยหรือมีคุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกนำมาใช้ในโครงการเพื่อดำเนินโครงการที่มีข้อเสียเป็นจำนวนมากและบริษัทสูญเสียประโยชน์หรือนำบริษัทเข้าไปสู่ความเสี่ยงต่างๆโครงการเหล่านี้จะแทบไม่ถูกอนุมัติให้ออกทำได้จริง เพราะโครงการเหล่านี้จะต้องถูกพัฒนาอีกเยอะเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆให้มีการปรับปรุงในส่วนของโครงการก่อนจะถูกนำไปใช้จริง 

โครงการต้องถูกสร้างและถูกพัฒนาโดยผ่านผู้บริหารและบุคลากรต่างๆที่มีอำนาจภายในโครงการเพื่อที่จะช่วยกันระดมความคิดรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ในส่วนนี้เองจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโครงการที่นำเสนอแก่ผู้บริหาร ให้ผู้บริหารที่เป็นคนชี้ชัดว่าในโครงการเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์หรือมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าหรือไม่เพื่อตัดสินใจว่าโครงการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร