ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจีนแซงหน้าขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจอันดับ 1 แทน

             สำหรับปัญหาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปีนี้ที่เราทุกคนต่างก็เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดีจากการที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรนาเข้ามา

        อย่างไรก็ตามนี่ขนาดนี้อาจมีการเปรียบเทียบเรื่องของสภาวะด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศไหนดีมากกว่ากันที่สุดที่สามารถประคับประคองเศรษฐกิจในประเทศของตนเองได้ในขณะนี้กลับพบว่าในปีนี้นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดนั้นอาจจะถูกประเทศจีนแซงหน้าก็เป็นไปได้เนื่องจากในขณะนี้ประเทศจีนกำลังมีการขยายการเติบโตด้านทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 2% ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงย่ำที่อยู่กับที่เดิม

        ก่อนหน้านี้ถ้าหากเราพูดถึงผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกทุกคนย่อมนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกก็เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งปัญหาเศรษฐกิจ

           แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ทุกประเทศได้รับผลกระทบด้านปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันหมดแต่กลับมีประเทศจีนที่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจของตนเองได้ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการระบาดของไวรัสโคโรนาเหมือนกันและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของจีนนั้นมีการปรับตัวฟื้นฟูเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2% ด้วยกันในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจยังคงลดลงและยังไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้

          ดังนั้นเมื่อมีการสำรวจและทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงทำให้มีการพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจว่าในปีหน้าอาจจะไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ตำแหน่งอันดับ 1 ของโลกในการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจอีกต่อไปเพราะในขณะนี้ประเทศจีนกำลังไต่เต้าขึ้นมาและมีการแสงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

           อย่างไรก็ตามถึงแม้การค้าขายของประเทศจีนจะยังคงมีการพัฒนาและอาจจะมีการปรับตัวแสงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้แต่หากเปรียบเทียบเรื่องขอมาตรฐานการผลิตต่างๆแล้วก็ยังถือได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกายังคงนำหน้าประเทศจีนอยู่ซึ่งถ้าหากว่าประเทศจีนได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพสินค้าได้ดีขึ้นมาเมื่อไหร่รับรองได้ว่าอีกไม่นานนี้จีนจะเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

          สำหรับปัจจัยในการแข่งขันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของสภาพอากาศ  สภาพการแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศของตนเองถ้าหากประเทศไหนสามารถแก้ไขปัญหาด้านนี้ได้รวดเร็วกว่ากันประเทศนั้นก็จะกลายมาเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย   ติดต่อ ufabet