Tag Archives: โรงแรมเปิดเผยมีการขอส่วนแบ่ง

มีกระบวนการหักหัวคิวกรณีที่รัฐต้องการโรงแรมไปเป็นที่กักตัว โรงแรมเปิดเผยมีการขอส่วนแบ่ง 40 เปอร์เซ็นต์

          ตัวแทนองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวได้ออกมาเปิดโ… Read More »