การรับขุดเจาะบ่อบาดาล

น้ำถือเป็นทรัพยากรสำคัญมากที่ไม่ว่าจะใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับน้ำเป็นอย่างมากเพราะอาชีพหลักของชาวไทยนั่นคือเกษตรกรรมเกษตรกรหลายคนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในที่นาหรือว่าในพืชสวนไร่ของตัวเองอาจจะมีการแก้ไขปัญหาฤดูร้อนฤดูแล้งด้วยการขุดลอกคลองรอบบริเวณส่วนของตัวเองเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแต่ในส่วนนี้บางครั้งอาจจะต้องเพิ่งจะถามรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุน

งบประมาณต่างๆเพราะว่าในชุมชนต่างๆไม่อาจจะมีเงิน มากพอที่จะลงทุนจ้างคนมาขุดหรืออาจจะต้องขุดเองซึ่งอาจจะใช้เวลานานบางครั้งอาจจะกินเวลาเป็นเดือนกว่าจะขุดถึงโดยรอบให้แล้วในแต่ละครั้งที่มาถึงในประเทศไทยทำให้พืชผลทางการผลิตต่างๆมีความล่าช้าและบางทีอาจจะทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายจากความแห้งแล้งก็เป็นได้ดินเสื่อมคุณภาพลงแร่ธาตุต่างๆ

หายไปจากดินเกษตรกรมีรายได้ที่รวมน้อยลงทางแก้มีหลายทางในส่วนแรกคือการที่ขอใช้น้ำจากคลองต่างๆที่รัฐบาลมีการขุดลอกเอาไว้แล้วเพื่อระบายน้ำต่างๆหรือในบางส่วนแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีงบประมาณในการขุดคลองหรือขุดบ่อที่เอาไว้เก็บน้ำไว้ใช้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนั้นนี่คือนโยบายบางส่วนของรัฐบาลที่มีให้กับเรื่องภัยแล้งส่วนชาวบ้านที่พอมีงบประมาณ

หรือถ้ารวมเงินเข้ามาก็จะใช้บริการอาชีพที่รับขุดเจาะบ่อบาดาลการขุดเจาะบ่อบาดาลคือการขุดลงไปในพื้นดินลึกประมาณ 20 เมตรถึง 30 เมตรเพื่อหาตาน้ำใต้น้ำคือแหล่งที่น้ำไหลใต้ดินหากเราขุดไปจนถึงตาน้ำแล้วจะมีน้ำพุ่งออกมาจัดดินเพราะว่าในดินมีส่วนประกอบของน้ำจำนวนมากเป็นธารน้ำไหลข้างใต้สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้

แต่การที่จะใช้น้ำที่ขุดเจาะบ่อบาดาลมาบริโภคนี้ต้องมีการต้มเพื่อให้ฆ่าเชื้อต่างๆและในหน้าแล้งไม่นิยมนำมาดื่มกันเพราะว่ารสชาติจะมีความเค็มเป็นนอนมากอาจจะทำให้เกิดโรคไตตามมาก็ได้นะเป็นเพราะว่าโซเดียมในน้ำมีจำนวนมากจึงทำให้มีรสชาติเค็มและกร่อยจึงไม่นิยมดื่มกันในตอนที่น้ำแล้งอันนี้บอกเวลามีความสําคัญต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนที่ไม่มีน้ำใช้ยังสามารถนำน้ำเหล่านี้มาบริหารในสวนหรือในที่นาของตัวเองบางคน

อาจจะขุดบ่อบาดาลใช้ในบ้านของตัวเองเพื่ออุปโภคและบริโภคเลยตลอดทั้งปีจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าน้ำประปาแต่การขุดบ่อบาดาลก็ใช้เงินจำนวนมากขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 – 40,000 บาทนี่คือเรทที่ต่ำที่สุดที่เขาจะรับขุดกันคุณครูต้องมีความเชี่ยวชาญในการหาตาน้ำไม่งั้นจะเสียเวลาในการขุดและไม่มีน้ำผุดขึ้นมาหรืออาจจะต้องขุดให้ลึกมากกว่าจะเจอน้ำข้างล่างนั่นจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขุดเยอะเพราะต้องใช้น้ำมันในการเดินเครื่องขุดเจาะ 

 

 

สนับสนุนโดย   ufabet