การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลก ที่ผู้นำจีนเสนอให้มีการแก้ไขร่วมกัน

           ในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ประเทศจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาธุรกิจภายในประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมา อีกทั้งยังมีการ พัฒนาธุรกิจและกระจายไปยังประเทศอื่นๆ 

โดยจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ธุรกิจของประเทศจีนนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับ e-commerce และธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเทศจีนนั้นสามารถที่จะสู้กับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้เลย

         อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ด้านผู้นำของประเทศจีนได้มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางออนไลน์เกี่ยวกับการเรียกร้องให้ผู้นำประเทศของประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมแรงร่วมใจกันจับมือกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรน่า  โดยทางผู้นำของจีนมองว่าถ้าหากผู้นำของประเทศอะไรประเทศมาจับมือกันร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นได้  และยังได้มีการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาด้วยกันสิวิธี

         อย่างแรกเลยทางด้านผู้นำของประเทศจีนมองว่าแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นควรจะต้องมีการประสานงานกันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงการร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อที่ธุรกิจระหว่างประเทศจะได้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ทางด้านผู้นำของประเทศจีนยังมองว่าการที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่ต้องทำมากที่สุดก็คือผู้นำของแต่ละประเทศนั้นควรจะต้องเลิกยุติกับอุดมการณ์เก่าๆและไม่มีอคติต่อประเทศอื่นๆ  ควรจะต้องมีการคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้แต่ละประเทศนั้นทำธุรกิจกันอย่างสันติได้อยู่ร่วมกันได้จับมือกันพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกรวมถึงผู้นำของแต่ละประเทศนั้นควรจะนึกถึงผลประโยชน์ของเศรษฐกิจของโลกเป็นหลักเพื่อที่จะได้ให้แต่ละประเทศนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกัน

        สิ่งที่สำคัญก็คือแต่ละประเทศนั้นควรจะต้องมีการส่งเสริม ธุรกิจซึ่งกันและกัน  ร่วมกันที่จะพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและพยายามที่จะต้องช่วยกันในการลดช่องว่างไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใดนั้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปมากกว่าประเทศอื่นแต่ควรจะต้องช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกันแล้วทุกประเทศจะได้เจริญรุ่งเรืองมันเหมือนกันนั่นเอง 

           ซึ่งแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากถ้าหากผู้นำประเทศยังไม่คิดจะร่วมแรงร่วมใจกันแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็นับได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ทุกประเทศหรือเรียกได้ว่านานาประเทศนั้นด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกันและเศรษฐกิจโลกก็จะไม่มีทางประสบปัญหาอย่างที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน 

 

สนับสนุนโดย     ufabet สมัครยังไง