การพัฒนาให้ทันคู่แข่ง

By | พฤษภาคม 5, 2020

จำเป็นต้องมีการปรับตัวและองค์กรอยู่ตลอดเวลาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำธุรกิจในปัจจุบันและอุตสาหกรรมต่างๆมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในส่วนต่างๆของประเทศของเราที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ มีการปรับตัวลดลงและถอยอย่างมากของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้คนต่างๆที่มีการลงทุนโดยนักลงทุนต่างๆ

ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำเป็นต้องมองภาพรวมที่เป็นภาพรวมใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนนั้นจึงจำเป็นต้องมององค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม รวมถึงผลงานวิจัยของสถาบันต่างๆนำมาวิเคราะห์เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ของธุรกิจของตัวเอง ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากๆที่จะดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือเติบโตอยู่ตลอดเวลา

มีการแข่งขันค่อนข้างสูงรวมถึงการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาปรับตัวอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่การนำข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานนำมาวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทนั้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีความต้องการค่อนข้างสูงในปัจจุบันและอย่างไรก็ตามหากมีการลงทุนแล้วก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จอยู่ตลอดไป

สิ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างที่ณปัจจุบันไม่สามารถวางโครงสร้างในระบบถาวรได้ประกอบโครงสร้างของบริษัทนี้จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากรูปแบบการทำงานของคนในปัจจุบัน ที่ไม่ใช่บริษัทที่มีขนาดที่ใหญ่โตจะทำงานที่ต้องทำงานในด้านนั่นก็คือบุคคลหนึ่งบุคคลสามารถทำงานได้หลายอย่าง มีความสามารถเฉพาะทาง 1 อย่างแต่ว่ามีส่วนอื่นๆเสริมความสามารถนานๆ หรือแม้แต่จะมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกในหลายๆด้าน

สิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบันของการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยการที่มีบุคลากรในบริษัทที่มีคุณภาพหรือลักษณะที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้และการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และความถนัดของแต่ละคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทตัวเองและสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดให้เพิ่มขึ้น หากบริษัทมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานจะทั้งบริษัทมีโอกาสในการต่อสู้ มากยิ่งขึ้น

เพราะในปัจจุบันที่มีการเติบโตของธุรกิจเป็นจำนวนมากที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทดลองสิ่งต่างๆหาจุดบกพร่องมาพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ควรจะทำในทุกๆองค์กรเพราะถ้าหากมีความล่าช้าในการดำเนิน จะทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ทันต่อคู่แข่งได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประจุ

 

 

สนับสนุนโดย  รู้ทันบาคาร่า