การเข้าถึงผู้คนผ่านเทคโนโลยี

By | ตุลาคม 23, 2020

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดช่องว่างทางด้านโอกาสในการต่อสู้ณปัจจุบันเพราะก่อนหน้านี้ผู้เล่นในสนามทุกคนมีอัตราการแข่งขันที่เท่าเทียมกันทางการเฉพาะเพียงแค่ในเรื่องของเงินลงทุนแต่ณปัจจุบันชอบว่าเรานี้ได้ขยายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาแล้วทำให้บุคคลที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ต่างๆ ก็จะคว้าความได้เปรียบเอาไว้กับธุรกิจของตัวเอง

เมื่อไหร่ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือว่ามีโอกาสเข้าถึงทวีปต่างๆนี้ก็จะทำให้คู่แข่งของเราไม่สามารถแข่งขันกับเราได้หรือรวมทั้งการที่เราเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆของผู้คนที่มีลักษณะการใช้ชีวิตหรือความต้องการต่างๆก็สามารถกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีหรือกำหนดทิศทางของธุรกิจที่เราจะไปทำได้หากเราได้ข้อมูลของสถานที่สถานที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นในอำเภอหนึ่งอำเภอที่ดูว่าความต้องการของคนณขณะนั้นมีอะไรบ้างเขาต้องการน้ำสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 บ้าน

และต้องการข้าวสาร 1 ถังต่อเดือนนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาเข้าด้วยกันและนำไปปรับใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ธุรกิจที่ใหญ่โตที่ต้องการเงินลงทุนจำนวนมากๆเราสามารถทำธุรกิจขนาดเล็กโดยการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้สร้างเทคโนโลยีลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด

ในส่วนนี้ไปค้นคว้าวิจัยหรือว่าศึกษาความต้องการของลูกค้าของเราเราก็จะสามารถนำไปวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจของเราได้ในหลายธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดเล็กเป็นธุรกิจขนาดชุมชนที่มีจำนวนผู้ที่ต้องการสินค้าไม่มากหรือลูกค้ากลุ่มน้อยแต่เขาเหล่านั้นเข้าถึงลูกค้าได้ทุกคนนี้ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบเป็นอย่างมากของธุรกิจเล็ก เพราะเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกๆคนก็แสดงว่าหากเราผลิตสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

ออกมาก็สามารถนำสินค้าเหล่านั้นเข้าไปให้กลุ่มลูกค้าที่มีความแข็งแรงของเราได้ทดสอบหรือทดลองได้ก็อาจจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นมาซื้อสินค้าเราไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดก็คงจะเป็นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของคุณลูกค้าทั้งหมดที่นำสินค้าของเรานำมาใช้ได้จริงเพราะเรามีความเข้าใจอย่างมากของกลุ่มลูกค้านั้นนี่เองก็คือความได้เปรียบของเทคโนโลยีกับธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกิจขนาดเล็กเองก็สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆนำมาปรับใช้ได้ในปัจจุบันก็มีแบบฟอร์มต่างๆที่สามารถกำหนดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครและขยายฐานลูกค้าได้โดยการเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงยิ่งในปัจจุบันผู้คนต่างๆมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจในปัจจุบันหากใครมีความรู้ความสามารถก็สามารถทำธุรกิจเป็นของตัวเองได้ แนะนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet บนมือถือ