“ออมสิน” ตัวอย่างธนาคารตอบแทนสังคม

By | มีนาคม 21, 2017

CC 82

CC 83

            สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ – ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ธนาคารออมสินไม่เพียงทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดวินัยการออมแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ธนาคารออมสินยังตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนและเยาวชนควบคู่กันไป ภายใต้แนวทาง “บวร” ที่มุ่งพัฒนา บ้าน วัด และ โรงเรียน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชุมชนไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความแข็งแกร่งได้ในอนาคต

และล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา  ด้วยการเดินทางไปสักการะพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม และสักการะพระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) ณ วัดมรุกขนคร ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายปัจจัยเพื่อบูรณะวัดทั้ง 2 แห่ง

CC 85

จากนั้นได้เดินทางไปสักการะพระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร ณ วัดพระธาตุศรีคุณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พร้อมถวายปัจจัยเพื่อบูรณะวัดเป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยมี พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก เป็นผู้รับมอบ และนำคณะธนาคารออมสินประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งให้แก่ชาวคณะอีกด้วย

นอกจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้แล้ว คณะธนาคารออมสินได้เดินทางไปที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อเติมความสุขให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร ด้วยการมอบสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา  และเสื้อกีฬา 250 ตัว  ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 แห่ง  ศูนย์การเรียนรู้ จำนวน  2 แห่ง และมอบให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวน 20 ชุด

CC 86

CC 87

จากนั้น ธนาคารออมสินได้เติมความสุขให้กับน้องๆยิ่งขึ้นอีก  ด้วยการมอบ ลานฟันดี “ออมสินเติมสุข”,  “ห้องสมุดเติมฝัน”, ศาลาไอโอดีน “ออมสินแบ่งปัน”, ถนน “ออมสินพัฒนา”, สนามเด็กเล่น “ออมสินเติมรัก” และห้องน้ำ “ออมสินเติมสุข” เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี พร้อมมอบถังสำรองน้ำให้กับโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ใกล้เคียง จำนวน 10 ถัง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 401,000 บาท

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ กว่า 1,016 สาขาของธนาคารออมสินที่พร้อมให้บริการ เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อคนไทยตลอดมา เพราะมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ดังคำมั่นที่ว่า “ธนาคารออมสิน มั่นคง จริงใจ รับใช้ประชาชน”